marjaatje
Online in Farm Empire

Profiel

 

Recent gespeeld

Nieuwste afbeeldingen

Nieuwste berichten

 • marjaatje
  Marjaatje

  de nieuwe boeken van Voodoo staan in dit gastenboek Heel veel dank naar Vidor , Tuulk, Schneeeule52 en MJkl van .Com
  Ze Blijven een week staan, daarna kan je me altijd mailen of in privé roepen dan kan ik de notities van alle boeken naar je mailen
  Ook Vidor heeft in haar gastenboek de oplossingen maar dan in de vorm van plaatjes  484

  1

  Dikke tele pakken en op blauw
  Lange tele pakken en de boor, tele naar beneden, plant pakken en dan de boor links, tele naar beneden, alles pakken dan rechts de plant en tele pakken en tele omhoog
  Ei rechts pakken,,2 x boren en plant zetten omhoog en naar rechts
  Kleine 1 x boren en naar paarse knop
  Lange alles rechts pakken
  Kleine verzwaren Lange tele naar boven, alles pakken rechts eraf spullen pakken
  , naar links helemaal en tele links , zet brug om naar plant te kunnen
  Onderaan plant op ballonnen de tele en ei pakken, plant weer in en midden in plant naar rechts daar op ballonnen tele en ei pakken
  Terug naar links en rechts van de plant staan die boven hem is en tele links en valt dus op zwevend ei
  Naar rechts, onder ei staan en tele naar ei
  Naar rechts en tele rechts, ei pakken
  En weer terug naar boven tele
  Naar Links en boven laatste ei staan
  Boren, tele naar ei en tele terug
  Naar links helemaal en tele naar boven
  Via plant naar boven, en naast huisje een plant zetten, kan iedereen naar huis

  2

  Lange naar beneden en alles op trapjes pakken, Nu een truc:
  Aanklikken dat lange op blauwe knop wil, en zodra hij langs dikke loopt dikke ook aanklikken dat hij naar blauwe knop wil
  Dan staan ze er samen op
  Lange tele naar boven, oakt ei, naar rechts en tele naar vak met ei, naar links
  Dikke tele rechts via trapjes boven de sleutel staan
  Kleine tele rechts, om ei te pakken, Links staan en tele naar boven voor ei, naar links en tele naar beneden voor ei
  In het midden, staan en tele naar beneden voor ei, tele naar beneden, naar rechts en tele naar ei, en tele terug
  Dikke 1 x boren en tele naar beneden, Kleine boven dikke staan en boren
  Dikke 2 x boren pakt alles rechts, Kleine alles links pakken
  Dikke terug boven middelste huisje staan
  Kleine op onderste trapje en daar boren, naar beneden en tele naar beneden, eitjes pakken
  Terug en tele naar boven 2 x
  Dikke 2 x boren en iedereen kan naar huis


  3

  Dikke op knop. Kleine kan alles op ballonnen en trapjes pakken,, Plu hoeft niet die pakt lange zo, Kleine gaat naar links boven
  Lange naar rechts, tele naar rechts, kan de 4 eieren pakken
  Terug naar het midden en via trapjes naar rechts de plu pakken
  Dikke van knop, Nu de ballonnen truc weer, Aanklikken dat lange het ei recchts wil pakken en dan dikke snel op knop, dan heeft lange het ei en staat in ballonnen
  Tele naar links en tele naar boven, naar boven, zet op het groene plateautje een brug en
  Boven het ei staan
  Dikke van knop , Lange alle spullen pakken en boven het linkerhuisje staan
  Kleine tele omhoog, dikke op knop
  Kan kleine ei op ballonnen pakken en de plu
  Dikke tele naar beneden naar links omhoog en tele omhoog, Lange boort en kleine en dikke via trapjes boven het huisje staan en kunnen met plu naar huis

  4

  Lange plant links pakken, helemaal naar rechts en tele naar boven, pakt de boor
  Naar rechts bij de tele boren en de spullen pakken, tele naar beneden
  Naar links helemaal, het ei pakken, dan terug naar de trapjes en daar alles pakken
  Naar rechts zover mogelijk en tele naar boven, pakt de spullen links
  Tele naar links, helemaal naar links en links naar boven, tele naar links
  1 stapje omhoog en 3 x boren, zet plant, pakt boor, helemaal naar boven, naar links voor ei en pakt daar beneden de tele, stapje omhoog en tele naar het ei
  Naar beneden, de tele en ei pakken
  Naar rechts en tele naar rechts, dikke op knop
  Lange tele in de ballonnen, spullen pakken, en rechts, staan, tele naar rechts alles pakken
  Dikke van knop
  Lange naar links, tele naar links en gelijk de hoge ladder op
  Stapje links, zet plant, tele naar boven, spullen pakken, terug rechts en tele naar rechts,
  Boort de verhoging weg bij blauwe knop kan dikke ook naar huis


  5


  Lange links eraf, en links boven de boor pakken
  Tele naar de boor beneden, de tele pakken, verder naar beneden alles pakken en
  Links staan
  Dikke op knop
  Lange tele naar beneden 2 x, alles pakken, en weer tele naar boven, zet brug rechts en naar beneden de brug pakken
  3 bruggen links zetten, tele naar boven alles pakken en rechts staan.
  Dikke de tele pakken en plant zetten, gelijk boren en naar boven
  Tele naar boven en naar rode knop
  Kleine tele naar de plant, naar boven en naar beneden, links van dikke een plant zetten
  Gelijk boren en de boor beneden pakken en de tele daaronder, even wachten daar
  Lange zet 2 bruggen rechts, naar rechts en boven ei staan, 2 x boren en plant zetten, kan
  2 teles pakken
  Boven het linkerei staan en boren, tele naar ei en terug
  Plant in en tele naar boven en spullen links en dan rechts pakken
  Kleine tele naar beneden en gelijk boren
  Kleine naar rechts en rechts naar beneden, pakt links het ei
  Lange onder boor staan en plant zetten, boor pakken
  Kleine kan 2 x tele naar boven zit dan in plant, naar boven en stapje links, boren, kan lange de brug pakken, Brug naar huis zetten


  6

  Lange teele pakken rechts en dikke op blauw
  Lange links eraf, pakt ei links naar rechts en in gat, tele naar rechts, spullen pakken
  Dikke van knop, lange boor en brug pakken, naar links en in gat vallen
  Kleine brug en 1 boor pakken, stapje rechts
  Lange 2 x boren, plant zetten, naar rechts alles pakken
  Bij de meest rechter tele, 1 stapje links en boren
  Plant weer in pakt boor en brug, en spullen pakken bij paarse knop
  Plant erboven pakken en 2 stapjes links, 2 x boren en plant zetten
  Plant in en dikke op knop kan lange naar rechts over de ballonnen, dikke van knop
  Lange rechts naar beneden om teles, ei , brug en boor te pakken
  Bij de boor kan die tele naar boven, kan planten in en pakt de tele voor bij kleine
  Dikke op knop kan lange links naar beneden
  Lange naar rechts, tele naar boven, alles pakken en tele naar plant
  Planten weer in, helemaal boven bij de plant zet 7 bruggen rechts, en tele naar rechts
  Kleine tele naar beneden, dikke pakt de verzwaar, kleine verzwaren
  Dikke op knop en lange staat rechts en moet tele naar rechts
  Valt dus naar beneden en tele rechts alles pakken
  Boren en tele naar beneden, alles pakken en tele naar links, naar links
  Tele naar het ei en terug
  Naar links en tele naar boven, zet bij de 7 bruggen er nog 3 bij, dikke zet brug naar plant, allemaal naar boven en links van huisje boren

  7

  Lange links eraf 2 x pakt boor rechts en 3 boren links, dan terug en boven plant 3 x boren, plant zetten alles pakken
  Dan verder links eraf de 2 boren pakken, stapje omhoog en boren 2x, plant pakken en weer terug, nog 1 x boren, plant zetten, naar rechts en boren
  Pakt de tele en gaat plant in naar de andere plant en helemaal omhoog en tele omhoog
  Pakt zoveel mogelijk rechts, dan helemaal naar links en tele omhoog, naar links alles pakken
  Links eraf helemaal en helemaal links onder staan
  Kleine zet brug naar plant en op knop verzwaren
  Lange 1 x boren., dikke op knop
  Lange 2 x tele naar rechts, dikke van knop lange naar beneden, 2 x tele naar het ei
  Dikke weer op knop en lange rechts staan en tele naar rechts, op de ballonnen alles pakken, naar rechts en tele naar boven, plant in en tele omhoog, alles pakken en tele naar rechts
  Gaat de rechterplant in en weer tele naar boven, gelijk boren en helemaal naar rechts weer
  Zet een brug rechts, kan ei pakken, pakt de brug, zet die en tele naar ei boven hem
  Naar beneden alles pakken en dikke op klnop
  Lange verder naar beneden
  Stapje omhoog, zet brug, kan tele omhoog 2x en pakt boor
  Naar links boven, zet plant,, naar boven en zet brug links en kan weer naar plant
  Via dikke naar rechts en boven ei staan en boren
  Weer naar dikke, dikke naar plant en lange boven ei staan en tele naar beneden
  Nu lange nog steeds boren naar de boren en kleine kan gewoon naar huis en dikke en lange tele naar huis

  8

  Kleine 2 teles pakken, 2 x tele naar beneden pakt tele en ei bij dikke
  Dikke de tele pakken en kleine op zijn hoofd naar rechts op blokje
  Dikke tele naar rechts, kleine pakt tele op dikke zijn hooofd en gaat weer terug naar links
  Dikke stapje rechts en kleine tele op dikke , naar blokje rechts
  Dikke op Blauw, Kleine tele naar boven, tele naar rechts en tele pakken
  Dikke van knop
  Kleine naar beneden, tele naar rechts, naar de 2 teles, naar links, tele naar links
  De 6 teles op trapjes pakken, dan weer rechts de 2 boren pakken
  Tele naar beneden en de plu pakken, boren en de boor en tele pakken
  Boren, plant pakken, terug en boren, plant zetten en boor pakken
  Dikke op blauw, Kleine naar boven, tele naar links spullen pakken en rechts staan, Plu geven en dikke van knop
  Kleine naar rechts en weer tele naar plant, Dikke weer op knop
  Kleine tele naar ei en de teles pakken, dikke van knop
  Kleine links, tele omhoog, links tele omhoog, nogmaals links tele omhoog
  2 x boren en plant zetten
  Dikke op knop
  Kleine naar boven en tele naar ei bovenin rechts en tele terug, iets naar beneden en weer tele rechts en naar beneden
  Dikke van knop
  Kleine weer links en tele naar boven
  Iets naar boven en tele en ei links pakken en tele naar plant
  Bovenin plant staan en 2 x tele naar boven, tele naar rechts, onder de boor staan en tele naar boor naar huis
  Dikke tele naar rechts, boren en tele naar beneden, kan ook naar huis

  9


  Lange pakt de telepin, Kleine telen omhoog en alles pakken waar hij bij kan, terug naar rechts en telen omhoog en een graspol wegboren zodat er een doorgang komt. Op het bovenste hekje rechts 2 bruggen zetten.
  Dikke op de blauwe knop, kleine op de ballonnen telen omhoog en links eraf op de bruggen.
  Dikke op de rode knop en kleine alles pakken en telen omlaag. Pakt het ei en zet links 3 bruggen, dan met tele naar het "vaste land", en omhoog.
  Weer naar het bovenste hekje, daarop telen omhoog en een plant zetten. Omhoog en 3 stappen naar links naar beneden nog een plant zetten.
  In de plant omhoog.
  Dikke op de blauwe knop en Lange zet in de plant een brug naar rechts en gaat met tele naar rechts, pakt de boren en het ei en gaat boven de brugpin staan. Dikke van de knop en Lange valt op de brugpin. Pakt de 2 telepinnen links onder hem.
  Lange de plant in voorbij Dikke naar links, Dikke op de blauwe knop, Lange telen naar de ballonnen. Pakt het ei en Dikke van de knop af. Lange omhoog lopen en telen naar rechts 2x . (zodat hij de boor meepakt).
  Boven het ei, 1 stapje naar rechts 1x boren.
  Pak het ei, 2x boren en een plant zetten, via de plant omhoog en 1 stapje rechts 2x boren.
  Naar het zwevende ei wat helemaal rechts hangt. Dikke op de blauwe knop, Lange telen naar het ei en de telepin meepakken. Dikke van de knop af, Lange naar het vak links ernaast onder de telepin staan. Dikke op de knop, Lange telen naar de telepin en het ei meepakken. Dikke van de knop. Lange naar het linker vak onder het ei staan. Dikke op de knop, Lange telen naar het ei en de telepin pakken, naar links en telen op de ballon, dikke van de knop, Lange in de plant , links, omhoog en telen omhoog naar de hekjes.
  Telen naar het laatste ei en terug.
  Kleine zet brug links, 1x telen naar links en 1x boren boven de laatste telepin en naar huis. Lange op het hekje telen naar de plant, bovenin de plant telen naar links en ook naar huis en Dikke kan ook naar binnen.


  10

  Dikke op blauw, lange tele naar boven pakt spullen links en dan naar recchts helemaal
  Op de ballonnen, zet brug naar rechts en dan tele naar rechts, pakt ei en tele
  Naar links en naar beneden
  Naar beneden en bij paarse laser, naar rechts tele naar rechts en ei pakken
  Naar beneden en links boren, de tele rechts pakken en links 1 tele pakken
  Kleine tele naar boven, dikke op blauw, Kleine op ballon en dikke van knop
  Kleine tele naar paarse knop, lange kan verzwaar pakken en kleine verzwaren
  Lange terug en op top 5 x boren, plant zetten alles pakken
  Dikke even op blauw kan lange rechts ook de tele op ballonnen pakken, dikke weer van knop en lange naar links
  Op top weer 5 x boren en plant zetten, alles pakken
  Dikke weer even op blauw kan lange de tele op ballonnen pakken
  Lange op het hoogste trapje 2 bruggen rechts zetten
  Naar rechts, tele naar rechts, tele naar boven, ei pakken, naar links en tele naar boven
  Naar links tele, naar links en tele naar links, zet plant
  Dikke van knop lange bovenin plant tele naar boven, naar rechts boven en tele naar boven
  Op de top staan, dus noven de paarse knop, dikke op blauw
  Lange tele naar boven, gaat naar rechts boven, en boven het ei boren, tele naar ei en terug tele
  Naar links en kan 2 bruggen zetten op de tele en ei te pakken
  Terug naar rechts, dikke van knop en lange rechts eraf
  Gaat plant weer in naar boven
  Dikke tele naar het ei, naar rechts, tele naar boven en tele naar rechts, ook plant in, beide tele naar boven, plant zetten en beide kunnen tele naar huis, kleien tele naar beneden

  11

  Dikke pakt de 2 teles en bediend de knoppen
  Kleine tele rechts, tele naar boven spullen pakken
  Links staan en tele naar ei beneden en weer terug tele naar boven
  Lange spullen pakken en boven de tele, boren, plant zetten alles pakken en naar boven, naar links
  Tele naar links, pakt ei, zet brug, naar links en tele naar links, naar beneden
  Pakt boor en boort daar pakt boor en nogmaals boren spullen pakken en 1 x omhoog
  Dikke, tele naar de boor en ook naar de andere boor tele
  Kan lange 4 x boren en plant zetten, naar boven en op trapjes spullen pakken en op plant vallen
  Zet naast de ballonnen een plant, pakt de tele bij dikke en in plant de 2 bruggen en tele pakken
  Dikke op blauw
  Lange via plant en ballonnen naar links boven en tele naar boven, pakt tele , naar links
  Tele naar links pakt spullen, tele naar beneden pakt spullen en naar rechts boven, Dikk van knop
  Lange naar boven en op dak tele naar beneden pakt de 2 teles, weer in het midden staan en tele naar de brug, pakt ei
  Tele naar links, alles pakken en rechts staan en tele naar rechts
  Kleine links staan en tele naar ei boven hem, terug tele en naar rechts tele naar ei boven hem, tele naar rechts
  Zet 2 bruggen kan lange op de bruggen vallen
  Dikke op blauw, kan lange ei pakken. Kleine kan tele pakken en tele naar beneden
  Kleine naar boven, zet 2 bruggen rechts, kan tele naar de plant
  Dikke op paars, kleine tele naar het smalle stukje en boort kan naar huis
  Dikke en lange ook via brug tele naar de plant en tele naar huis

  12

  Dikke tele pakken en op knop
  Lange Links de tele pakken, naar rechts en naar beneden, links boven naar snoepje
  Links eraf, pakt rechts snoepje in stokje, daar naar beneden, pakt de tele rechts
  Stapje naar links, tele naar boven en 2 x tele naar links, naar links pakt de tele
  2 stapjes rechts omhoog, zet plant, naar boven en tele naar boven
  , Pakt links de plant, tele naar boven, rechts alles pakken
  Naar links en tele naar het stokje beneden pakt snoepje en tele
  Kleine naar rechts, zet plant, naar boven en naar rechts, tele naar rechts
  Op stokjes de spullen pakken
  Links van huisje staan, boren en naar huis
  Lange kan via huisje de boor pakken
  1 stap rechts en boort alles pakken rechts
  Terug naar links en zet plant in gat, 1 stap links en tele naar beneden,
  Naar links en boven snoepje staan en tele naar beneden , 1 x naar beneden, zet brug, rechts omhoog en tele omhoog 2 x
  Boven de sleutel tele naar beneden en tele omhoog
  Pakt de tele boven en naar huis
  Dikke tele links pakt snoepje, naar rechts voor de tele, tele naar boven stap rechts naar beneden en tele naar beneden,

 • marjaatje
  Marjaatje

  PAASLAND 2020  Plaatjes zijn

  Narcis Sneeuwklokje

  Paashaas, Steengroeve, Lam

  Moai Hoed, Paasbrieven, Moai gezicht, Hengel

  Zeevogeleieren. Moai, Haring, Chocolade, Palmboom

  Zeemeeuw, Houten Moai, Tonijn, Pijlwortel, Suikerriet, Paasei

  Rat, Kreeft, Banaan, Pandanvrucht, Zoete aardappel, Fregatvogel, Kalebas

  Paard, Kurkuma, Mais, Koe, Wildzwijn, zeescchildpad, Kalkoen, Koe


  De vetgedrukte zijn de plaatjes voor de medailles

  De route in paasland 2020

  Alles rechts laatste links
  Dan heb je gelijk 2 plaatjes voor je medailles (de sneeuwklok en palmboom)
  Voor de andere 2
  Narcis, paashaas, envelop, Moai, moai, banaan en mais


  Zodra je voldoende hebt van de paashazen, neem dan
  Sneeuwklok Moaibeeld, haring, tonijn, banaan en mais
  Je kan er voor kiezen om vooral voor de mais, te herstarten, alles te kopen en gelijk weer herstarten, en dit zo een 20 x
  Daarna kan je weer terug naar alles rechts en laatste links


  Mocht iemand  een nog snellere route weten, hoor ik het graag