marjaatje
Online in Farm Empire

Profiel

 

Favorieten

Recent gespeeld

Nieuwste afbeeldingen

Nieuwste berichten

 • marjaatje
  Marjaatje

  de nieuwe boeken van Voodoo staan in dit gastenboek Heel veel dank naar Vidor , Tuulk, Schneeeule52 en MJkl van .Com
  Ze Blijven een week staan, daarna kan je me altijd mailen of in privé roepen dan kan ik de notities van alle boeken naar je mailen
  Ook Vidor heeft in haar gastenboek de oplossingen maar dan in de vorm van plaatjes
  455


  1


  Lange naar beneden alles pakken, dikke links staan en boren, plant zetten samen de rest paken
  2

  Kleine naar beneden ondertussen alles meepakken
  Zet rechts plant en 3 bruggen boven
  3
  Dikke naar rechts zet brug, lange pakt links de tele, op verhoging en zet brug,
  Dikke tele naar de verzwaar en kleine op de verzwaar
  Dikke naar links onder de plant staan kan lange die pakken
  Lange er links van af, zet plant, zet brug naar huis
  Dikke in huisje staan, lange in plant staan en klikken dat hij de tele wil pakken
  Soms lukt het niet dan moet lange iets onder in plant staan,
  Kan lange ook nara huis en kleine pakt laatste wol en tele naar boven


  4

  Kleine brug pakken en links de boor, zet rechts een brug, wol pakken, stapje rechts en boren
  Breug pakken, naar rechts zet brug onder de tele en pakt die
  Zover mogelijk naar links en tele naar boven, plant zetten links
  Pakt boven de brug, terug naar beneden en zet brug onder de wol pakt de tele
  Naar boven en tele naar de wol , plant pakken, links eraf en naar rechts
  Zet plant pakt pakt wol en tele en plu, stapje rechts, tele naar boven en rechts met plu eraf
  2 wollen pakken, links op wol vallen, zet brug rechts pakt sleutel
  Naar links en tele naar boven
  5

  Samen plant pakken lange zet die links dikke bediend de knop, lange kan alles pakken met hulp van dikke en ook 1 x tele naar wol boven

  6
  Kleine rechts plant zetten, alles pakken en tele naar rechts
  Zet plant pakt wol en plu
  Met plu eraf, zet rechts plant
  Dikke tele naar de 2e plant naar boven en met plu eraf
  Kleine met plu eraf, zet plant en zet rechts plant
  Kunnen ze beide naar huis tele

  7


  Dikke nara beneden, plant pakken, tele naar boven, zet plant, naar boven zet 2 bruggen links, met plu eraf en weer tele naar plant
  8

  Lange boor pakken naar rechts helemaal naar beneden boort boven de plant zet die
  Alles pakken naar links, boort zet plant in gat naar boven
  Dikke op de driehoeken, lange de tele pakken daar en wacht, dikke links alles pakken en boven driehoekjes boren
  Zet brug en tele naar huis
  Lange 2 x boren boven de wollen


  9

  Zelfde als 5
  10

  Dikke rechts eraf, pakt plant, naar links tele naar links (nog niet sleutel pakken en bediend knoppen
  Kleine zet boven driehoekje een plant, naar boven, tele naar boven alles pakken en naar boven
  Tele naar boven, alles pakken, tele naar wol rechts en weer terug tele
  Tele naar verzwaar, lange op paars verzwaren
  Kleine links en boven laddertje boren alles pakken
  Dikke op blauw kan lange naar kleine
  Boven huisje staan, boren en brug naar wol zetten die pakken
  Dikke sleutel pakken en met teles kan die naar huis  11

  Lange naar beneden pakt de spullen en verder naar beneden op de plant, zet rechts brug, zet plant
  Kan de 3 wollen rechts pakken, weer naar plant
  Omhoog naar links, zet ;links plant zodat hij naar linkerhuisje kan
  Links vallen op de brug beneden zet bru g rechts, plant weer in naar bovenste plant
  Kan via huisje links links eraf en alles links beneden pakken
  Via trapjes naar boven en rechts eraf en plant weer in naar bovenste plant, zet brug naar rechterhuisje
  Tele naar rechts kan wol pakken, nu alleen nog brug zetten naar de sleutel


  12

  Lange links eraf, 2 x boren, dikke zet brug pakt plant en lange zet die
  Pakt de tele boven, dikke tele naar plant, haalt driehoekjes rechts weg
  En de driehoekjes links boven
  Dikke op knop , kange de spullen pakken waar dikke net de driehoekjes heeft weggehaald
  Lange voorbij dikke rechts eraf en brug pakken
  Weer naar boven, zet bovenaan 2 bruggen links, valt op brug, weer naar de bruggen zet er 1 bij
  En weer naar beneden, zet een brug ter hoogte van de plu kan zo alles pakken
  Gaat naar dikke, naar rechts eraf en zet rechts een plant naar de 2 bruggen
  Pakt die en gaat weer naar plant bij dikke, zet bij de 3 bruggen er 1 erbij pakt de spullen
  En terug naar dikke
  Dikke in huisje staan en tele naar beneden
  Lange op knop verzwaren en dikke via bruggen nara de driehoeken, naar rehts en met plu kan die weer naar lange
  Dikke op knop lange kan via bruggen de spullen links pakken
  Lange nu naar rechterplant zet boven een brug pakt de spullen en 2 x verzwaren pakt de spullen, gaat naar beneden
  Weer 2 x verzwaren om tele te pakken kan naar huis
  Kleine kan tele naar plant en naar huis

 • marjaatje
  Marjaatje
  de nieuwe boeken van Voodoo staan in dit gastenboek Heel veel dank naar Vidor , Tuulk, Schneeeule52 en MJkl van .Com
  Ze Blijven een week staan, daarna kan je me altijd mailen of in privé roepen dan kan ik de notities van alle boeken naar je mailen
  Ook Vidor heeft in haar gastenboek de oplossingen maar dan in de vorm van plaatjes

  454

  1

  Dikke met plu naar beneden op knop
  Lange tele naar de trap, , Kleine tele naar beneden pakt wol, naar rechts, lange de verhoging wegboren voor kleine
  Kleine kan alles aan linkerkant pakken en tele naar rechts,;Lange naar boven tele naar rechts, naar boven zet brug pakt sleutel, naar dikke en wol pakken

  2

  Kleine verzwaar pakken op knop verzwaren

  Lange naar beneden, dikke op rood en lange boven de boor pakken
  Lange naar beneden op laatste verhoging boren , naar rechts en zet plant, naar boven en zet brug naar huis
  Dikke naar huis
  Kleine met plu. De wollen pakken en met plu eraf, naar huis

  3

  Dikke pakt tele en stapje rechts, kleine tele op dikke en tele naar rechts, pakt de bruggen
  Zet brug links naar de tele en rechts en tele naar rechts naar de boren pakt die
  Boort 1 x rechts en naar beneden, alles pakke
  Dikke 1 x boren, zet brug en tele naar boven
  Kleine n staat links en boort , naar de blauwe knop en verzwaren
  Dikke op de driehoeken, naar rechts en tele naar boven
  Kleine zet een brug onder dikke, gaat op brug staan en dikke boort valt op kleine (Tuulk zou zeggen: O jee, eerst met kleine naar de eerste hulp, moet een week plat voor zware hersenschudding )
  Dikke gaat op knop, kleine naar rechts op de ballonnen en tele naar boven
  Pakt de 2 teles en de wol, tele naar boven 2 x, rechts eraf, tele naar rechts en verzwaren
  Dikke tele naar boven, naar rechts en tele rechts zet brug en op brug staan
  Kleine op driehoeken en dikke erbij


  4

  Kleine rechts eraf, naar links de wol pakken, naar links, plant pakken, zover mogelijk naar links, zet platn naar boven
  Pakt plant rechts, zet plant een stapje voorbij de tele, pakt die, naar boven, stapje links en tele naar boven
  Alles pakken, kan via rechts weer naar de plant, gaat naar de linkerplant en naar boven, zet rechts een plant, naar boven , zet brug en links
  Wol en boor pakken, boren en naar beneden
  Naar rechjterplant, pakt wol rechts
  Naar links voor wol, naar rechts voor sleutel, zet plant, pakt de spullen
  De wol pakken naar links, zet brug , boven wol staan en tele naar beneden


  5

  Kleine links, tele links, wol pakken, brug zetten, plu pakken, met plu links eraf
  Tele naar rechts, naar sleutel en tele naar sleutel en terug
  Tele pakken, tele naar links alles pakken, boven de tele staan en boren, naar beneden, wol en plant pakken
  Naar rechts en tele naar rechts 2 x
  Naar boven naar rechts zet plant in gat zodat die de tele, boor en wol kan pakken
  Helemaal links, 2 x boren, wol pakken en plu , met plu er af, via plant naar boven , 1 x rechts eraf en tele naar rechts, naar huis

  6

  Dikke pakt brug, lange zet die onder driehoeken dikke op driehoeken
  Lange via dikke naar links boven pakt boor, tele naar links boven de rechter tele boren en alles pakken tele naar rechts om op zwevende wol te vallen
  Pakt wol links, naar rechts boven de wol staan
  Dikke tele naar rechts en helemaal naar beneden de brug pakken
  Lan boren en naar rechts eraf, zet brug onder de tele pakt de plant
  Dikke tele naar boven, naar links zet plant, richting lange kan lange de wol pakken dikke op driehoekje en daar blijven staan
  Lange heel snel de brug pakken bij huisje en weer via dikke de sleutel pakken
  Bovenin plant een brug onder driehoekje zetten en dikke op driehoekje, samen naar beneden en boren dikke naar beneden en lange laatste wol pakken


  7

  Dikke op de driehoeken, naar rechts omhoog om kleine op te vangen die kan de wol pakken, dikke rechts naar beneden en links naar boven kan kleine opbangen
  Dikke naar links, en links van zwevende wol staan, kan kleine links omhoog en op dikke vallen en wol pakken, samen rechts naar beneden en kleine via dikke de wol pakken
  Dikke bediend de knoppen, kan kleine de wol op grond paken en de 2 wollen links
  Kleine omhoog en naar links en de wol bij rode laser pakken, naar boven, de sleutel pakken en naar huis
  Dikke naar boven helemaal en in trapje op de driehoeken, weer naar boven en naast trapje op de driehoeken voor de wol

  8

  Kleine stapje naar beneden en boren, spullen pakken en boren boven plu, wol en tele pakken
  Dikke met plu naar beneden, pakt de tele, naar rechts en kleine opvangen, die dus de verzwaar en wol kan pakken, die gaat naar knop en verzwaren
  Dikke brug pakken, weer naar boven de boor pakken, paar passen links en tele naar wol en nogmaals tele naar boven, alles pakken en brug rechts zetten, naar de driehoeken
  De brug pakken, kleine brug rechts zetten kan dikke naar hem toe
  Dikke naast trapje staan kan kleine wol pakken, dikke boven driehoekje boren kan kleine brug naar sleutel zetten

  9

  Kleine alles pakken, terug omhoog en naar rechts, Dikke boren, zet brug pakt wol
  Kleine zet brug boven dikke en dikke tele naar boven
  Kleine naar trap en dikke op driehoeken, kan kleine wol pakken
  Kleine naar rechts de tele pakken dikke er naar toe en tele naar links, kleine naar dikke
  Pakt de wol, naar links zet plant naar de wol boven , dikke op knop kleine pakt de wol, terug
  Via dikke de zwevende wol pakken
  Dikke links en naar beneden, kleine de plant pakken
  Zet langs de rand links een plant samen wol rechts pakken, beide naar boven alles pakken
  Kleine kan naar beneden bijna en links staan, kan dikke tele naar de bovenste driehoek en valt in huis, kan kleine ook naar huis
  10


  Kleine plu pakken, dikke met plu rechts naar beneden
  Lange tele naar links, naar links zet brug alles pakken, Dikke zet plant, naar boven naar links, lange via dikke naar boven en links eraf, boort en zet plant, beide naar rechts beneden
  Dikke naar beneden zet brug op knop
  Lange op ballonnen boven wol staan en dikke van en op knop
  Kan lange brug pakken
  Kleine naar rechts zet brug naar rechts, zet plant, lange kan boven de 2 bruggen links pakken
  Terug en zet bovenaan brug rechts, allemaal naar rechts
  Lange boort boven brug en zet plant
  Naar boven en zet rechts 1 brug, pakt wol en naar rechts, kan kleine brug erbij zetten
  Pakt de wol rechts en dikke erbij samen naar huis

  11

  Kleine links wol pakken naar rechts plant en boor rechts pakken, boren en plant zetten
  Pakt wol rechts en wol en boor daarboven
  Pakt plant rechts, boort, pakt boor, terug en boort 2 x zet plant pakt sleutel, naar boven helemaal
  Pakt wol en tele, zet brug rechts en rechts naar beneden
  Pakt de boor en boort gelijk, pakt wol, tele naar links
  Naar beneden zet plant en kan de plant weer in
  Pakt links de boor en boort gelijk, zet brug naar wol en zset rechts een brug, naar boven zet brug naar laatste wol, naar huis

  12 kan je zelf

Recente activiteiten

Uitdaging bereikt
Sleeping Bear
Speel 8 "Normaal" spellen in Gingerbread House
Uitdaging bereikt
Click Away
Behaal 20 bingo's
Uitdaging bereikt
Pricey Photos
Win 5.000 tokens
Uitdaging bereikt
Life on a Farm
Koop 15.000 kippen in USA
Uitdaging bereikt
Precious
Verzamel 1 edelstenen
Uitdaging bereikt
Plenty of Gold
Verzamel 7 gouden stenen
Zie meer