marjaatje
Online in crime-scene
 

Nieuwste berichten

 • marjaatje
  Marjaatje

  Voodoo


  518
  1
  Kleine met plu rechts eraf, tele naar rechts, plant zetten, tele naar boven, zet brug links, tele naar de wol, links met plu eraf, tele links, plant zetten tele naar boven, brug zetten, 3 x boren
  2

  Wol pakken in het midden 2 x boren, naar rechts, zet brug .zet rechts plant, alles pakken
  Naar links zet brug, zet links plant, zet brug naar wol en brug naar huis

  3
  Met verzwaren helemaal naar beneden en links weer omhoog, met verzwaren weer naar beneden

  4

  Dikke met plu links eraf, tele naar rechts, net voor his plant zetten en boren, stapje boven huis een brug zettenm, kan alle wollen pakken en boren, zet plant onder plant

  5
  Dikke spul pakken en naar knop
  Lange wol pakken , terug, tele naar boven naar links en tele naar beneden. Kan bij huisje alles pakken, en de wollen links van dikke
  Lange naar links, zet een plant, pakt de wollen, zet eenbrug richting de wollen, pakt die en zet nog een brug voor laatste wol
  Dikke , naar links zet een plant tussen trapjes, zet 2 bruggen rechts richting trapjes en brug om naar huis te komen

  6

  Dikke rechts eraf, Lange tele naar boven
  Boven de boor in het midden 1 x boren, samen met dikke de wol pakken
  Dikke naar rechts, boort pakt wol en sleutel, iets omhoog en tele naar links
  Lange 2 x boren, plant pakken kan dikke die zetten en driehoekje weghalen

  7

  Lange alles pakken, zet rechts plant, tele naar de wol links, naar boven
  Kleine alles pakken, zet links plant, naar boven, tele naar boven, de bruggen pakken, naar knop en verzwaren
  Dikke 2 x boren, zet 2 bruggen rechts, naar boven zet 2 bruggen links naar de driehoekjes
  Brug pakken tele voorbij huisje zet plant naar rode knop, kan lange wol pakken links
  Lange in plant zet rechts een brug kan wol pakken naar dikke, iets naar beneden en tele voorbij huisje, dikke op blauw, lange kan naar rechts de plant in, naar boven zet 2 bruggen, dikke op rood
  Lange wol pakken naar rechts en boren
  Dikke op blauw kan lange plant weer in
  Naar huis, dikke kleine opvangen , kunnen ok naar huis  8
  Lange brug en wol pakken, kleine zet die links pakt de tele
  Dikke iets naar rechts, tele naar de boor en boren, zet brug pakt de spullen
  Lange tele naar rechts, pakt de spullen bij dikke en tele naar rechts, zet brug, pakt tele, kan dikke tele naar rechts, spullen pakken en kan burg zetten om plant te pakken, zet die links
  Ver zwaar pakken, dikke naar boven en paar pasje links, kan lange wol pakken, dikke 2 pasjes links kan lange verder naar links om wollen te pakken
  Kleine verzwaren, dikke links een brug zetten kan lange via dikke de wol pakken en samen de andere wol pakken, Beide naar huis en dan kleine

  9

  Dikke bediend de knop lange alles pakken , met verzwaar naar beneen, alles pakken en links tele omhoog, met hulp van dikke kan die alles pakken, met verzwaar op de driehoek, alles pakken
  Tele omhoog met hulp van dikke weer alles pakken
  Alleen nog tele naar sleutel en terug tele


  10

  Dikke plu s pakken en met plu naar beneden, naar links tele naar links, helemaal naar links, naar rechts helemaal, zet plant en tele naar boven
  Zet [plant, tele naar boven en naar rechts , tele naar rechts, met plu eraf, naar rechts zet plant, spullen pakken en met plu eraf
  Zet plant rechts, pakt plant in plant en tele naar de andere plant
  Naar boven zet plant, Naar boven met plu eraf
  Zet plant 4 x en tele naar de plu, met plu eraf
  Zet rechts plant en met plu op driehoekjes
  Ze brug kan naar huis


  11

  Lange pakt de 2 teles, dikke naar rechts op driehoekje, dan naar rechts en 2 x tele naar boven kan kleine opvangen, kleine pakt de plant,. Dikke met plu op driehoekjes
  Zet plant pakt de 2 teles
  Lange naar links zet brug kan tele naar boven, pakt de wol rechts, naar linker driehoekje, en verzwaren, plant in, Bovenin tele naar boven en links eraf, verder links eraf kan tele naar deel waar boor ligt links,
  Onder de boren staan en 3 x boren, kan plant pakken zet die in gat, pakt de spullen boven
  Naar rechts, tele naar rechts, zet brug, pakt wol
  Plant in pakt de wol links en plant weer in naar de wol rechts, iets naar rechts, zet brug valt op de teles en boor
  Naar beneden zover mogelijk en boren, tele naar rechts, alles pakken en terug tele naar links
  Zet plant pakt wol en kan ook naar huis


  12

  Dikke op de driehoeken, pakt boor en rechts op driehoekje, pakt brug zet die rechts, lange rechts staan en boren, kan via dikke de plant pakken
  Naar rechts, op dat deel en boren, plant zetten kan alles pakken
  Dikke op driehoekje, lange de brug pakken, terug naar beneden en zet onder driehoekje bij huisje een brug, dan weer naar dikke
  Via dikke de snoepjes pakken en verder naar links, dikke tele naar links, lange met verzwaar driehoekje weghalen
  Samen snoepje pakken en dikke op driehoekjes
  Dikke naar rechts boven die brug staan en boren samen de rest pakken

 • marjaatje
  Marjaatje

  Voodoo


  517

  1, 2

  3

  Lange alles pakken en nara beneden
  Dikke links in gat, kleine wol pakken, dikke boren kleine ook naar dikke
  Dikke rechts in gat, kleine voorbij dikke wol pakken en boren, lange alles pakken naar huis
  Dikke met plu eraf en kleine opvangen, brug rechts nog zetten en allen naar huis

  4
  Kleine tele links, tele omhoog, Tele helemaal naar beneden
  Tele rechts, tele omhoog en terug, tele naar huis en helemaal omhoog tele
  Zigzaggend naar beneden tele, eindigd helemala rechts onder dan 2 x tele links om thuis te komen

  5
  Plant zetten tele naar rechts, plant pakken stapje omhoog plant zetten
  Alles pakken, tele naar rechts, gelijk boren, plant zetten alles pakken
  Tele rechts, plant zetten alles pakken, tele nara brug, 2 x zetten naar rechts tele


  6

  Dikke rechts op driehoekje, naar beneden, boren en lange alles links en rechts daar pakken
  Dikke zet plant, zet boven een brug links
  Dikke boven boor staan, tele naar beneden
  Lange voorbij stekels, 2 x boren samen met dikke alles pakken en dikke in gat en boren

  7
  Lange rechts eraf, zet links van huiste plant, naar boven en met paar kee vallen en bruggen zetten kan die alles links pakken, dan via huis, bruggen rechts zetten kan zo alles pakken, in plant en tele naar de laatste wol

  8

  Dikke links naar beneden, tele links zet plant, bij de 2e brug een brug zetten, tele pakken, zet er een brug bij naar links
  Zet plant, naar boven tele links, naar links, naar driehoekjes, naar wol, zet plant, pakt brug, tele naar boven zet plant om wol te pakken, naar rechts, naar driehoekjes, tele naar rechts, helemaal rechts
  Zet plant pakt alles, naar boven naar rechts tele naar de plant, zet plant pakt de spullen, zet brug onder driehoekje, plant in gat zetten, wol pakken links en dan rechts op driehoekkje
  Onder huis staan en tele naar boven

  9

  Dikke omhoog en via de trapjes naar rechts, dan kan hij er rechts af, nu zorgen dat hij met lange alle wollen kan pakken
  Onderaan links de laatste wol dan kan dikke weer links naar boven en via driehoekjes naar huis

  10
  kleine naar knop, dikke pakt brug, naar rechts op de driehoeken
  Op driehoekje links alle s pakken dan tele naar de plu, rechts eraf
  Naar links weer, tele links zet plant en tele naar boven zet plant, alles pakken, zet brug rechts naar dak, naar rechts, kleine verzwaren dikke 2 x brug zetten met plu eraf


  11 Lange pakt de boor links. Kleine boort, pakt de 2 teles en de 2 wollen en gaat naar huis want hij moet nog huiswerk maken. Dikke springt in de lucht (telen omhoog), want hij kreeg zojuist een appje dat hij een prijs gewonnen heeft. Hij gaat naar de driehoeken en rechts eraf. Nu kan Lange op het hoofd van Dikke telen naar de wol links en dan de tele pakken. Met die tele gaat Dikke naar de wol o
  • p de 3 hoek., pakt de wol links en gaat naar de blauwe knop. Lange onder de ballon staan en telen omhoog. Dan naar rechts en net voor de wol en boor recht 1x boren, die wol en boor pakken en terug 2 stapjes, boven de boor weer boren en de wol pakken, 1 stapje terug rechts en weer boren, de wol pakken en naar huis. Dikke besluit dan ook niet langer op de postbode te wachten buiten en gaat ook naar
  • binnen, die waardeloze postorderbedrijven ook !


  12
  Dikke 2 x rechts eraf, kan lange via dikke naar rechts, zet brug om boor en snoepje te pakken terug naar links
  Kleine moet eerst even naar beneden rechts
  Lange in het gat links en boren kan spullen pakken en links omhoog staan
  Tele naar links, naar links tele omhoog, links eraf, naar huis
  Dikke tele naar snoepje om=nder hem, pakt boor en boort, naar links
  Kleine tele naar beneden, naar rechts en boren snoepje pakken
  Dikke tele naar boven op driehoekjes en alles pakken naar huis
  Kleine tele links, naar links tele omhoog

Nieuwste afbeeldingen