marjaatje
Online in Farm Empire

Profiel

 

Recent gespeeld

Nieuwste afbeeldingen

Nieuwste berichten

 • marjaatje
  Marjaatje

  de nieuwe boeken van Voodoo staan in dit gastenboek Heel veel dank naar Vidor , Tuulk, Schneeeule52 en MJkl van .Com
  Ze Blijven een week staan, daarna kan je me altijd mailen of in privé roepen dan kan ik de notities van alle boeken naar je mailen
  Ook Vidor heeft in haar gastenboek de oplossingen maar dan in de vorm van plaatjes

  495

  1

  Dikke met plu nara beneden, tele naar rechts, zet plant en met plu naar beneden
  Zet brug rechts, zet rechts plant
  Kleine lins 2 x boren alles pakken en tele naar huis, dikke ook tele naar huis


  2

  Lange helemala rechts wol pakken, terug links naar huis
  Kleine stapje rechts 2 x boren
  Wol rechts pakken en tele naar beneden naar huis
  Dikk naar beneden, links boren kan tele naar huis


  3

  Kleine tele rechts, Lange tele naar dikke , spullen pakken
  Kleine tele naar beneden
  Lange boren, boven de boor, en dan nogmaals boren
  Plant pakken in gat zetten alles pakken, Bovenaan tele naar rechts, spullen pakken en boren
  Kleine zet plant, boort en met plu eraf

  4

  Kleine tele pakken, tele naar de brug beneden, lange rechts op verhoging brug zetten en boven dikke staan, dikke boren en lange boren, plant zetten en spullen pakken
  Dikke via driehoekjes naar kleine dan links staan kan lange alles links boven pakken, tele naar links en boren naar huis
  Dikke tele naar huis, kleine links stana en boren, kan ook naar huis

  5

  Lange brug rechts pakken, dikke de tele, Kleine links boren, boor pakken en boren
  Naar huis
  Dikke naar rechts, lange boven hem staan en boren, dan dikke naar links en lange via dikke naar links boven zet brug om wol te pakken
  Lange weer via dikke naar rechts boven, dikke tele naar boven en tele naar rechts
  Lange de wol bij dikke pakken en dikke boren,

  6

  Lange rechts vallen tele naar rechts zet rechts plant pakt spullen bovben, naar beneden de spullen pakken
  Links staan en tele links 2 x
  Zet op hoogste plateau plant , pakt sleutel en bovenaan tele naar de sleutel trechts


  7
  Dikke 2 x op de driehoeken, pakt tele, en tele naar rechts, op de driehoeken, planten pakken
  Zet plant in gat rechts, pakt wol links, tele naar de brug links, zet plant pakt waar die bij kan, tele naar de boor links en tele omhoog, naar links eraf
  Boren en de tele pakken, zet brug kan sleutel pakken, 1 stapje in plant en tele naar de wol links, naar boven en brug naar laatste wol zetten


  8

  Kleine pakt verzwaar, dikke de plant, Lange zet plant
  Kleine naar het driehoekje en haalt die weg, dan wol links pakken
  Bij plant naar beneden en spullen links pakken als dikke op baluw staat
  Lange 2 stappen naar boven zet brug pakt brug, naar rechts voorbij de verhoging boren
  Kan tele pakken en zet brug links voor andere tele met wol, naar wol rechts
  Kleine tele omhoog en even wachten
  Dikke van knop valt lange en gaat links omhoog en dikke op knop
  Lange zet brug kan wol en verzwaar pakken, terug naar rechts en dikke van knop
  Lange naar driehoekje, verzwaren en tele naar links, wol links boven nog pakken
  Kleine tele omhoog, dikke op knop en kleine naar plant en naar recchhts beneden
  Dikke van knop, Kleine de boor pakken
  Dikke naar links , Lange links plateautje wegboren voor dikke
  9
  Lange pakt de brug en wol beneden en gaat terug naar boven zover hij kan.
  Kleine zet een brug onder de plant en zet die plant op de 3 hoeken.
  Dikke haalt de bovenste 3 hoek weg, nu kan Lange omhoog.Lange naar de paarse knop, Kleine stukje daaronder naar rechts.
  Dikke op rode knop, Lange naast de paarse knop rechts staan, Kleine de wol pakken en naar rechts, op de 3 hoek gaan staan.
  Dikke naar de blauwe knop, Lange over de ballonnen de telepin pakken en terug naar links op de wol vallen.
  Dikke weer naar de rode knop, Lange bovenin de plant staan. Dikke weer naar blauw.
  Lange telen naar boven en helemaal naar rechts tot op de brug, daar telen naar links.
  En terug naar links. Dikke speelt weer ff voor poortwachter zodat Lange door kan naar de paarse knop. Daarop verzwaren.
  Kleine gebruikt het andere gewicht op de 3 hoek.
  Dikke op de blauwe knop. KLeine rechts op de brug laten vallen, gelijk de brug zetten en telen omhoog.
  Dikke op de rode knop en kleine naar links.
  Dikke weer naar blauw en kleine telen naar de brug en wol en de wol rechts laten pakken.
  Dan links van de ballonnen af en 2 bruggen zetten onder de telepin en wol.
  Lange telen naar de wol links en allemaal naar huis.


  10

  Kleine rechts plant apakken, Lange zet die en pakt plant
  Stapje rechts en zet boven de tele een brug, naar rechts zet plant zodat hij boven de wol en de plant kan pakken
  2 x rechts omhoog en plant zetten kan dikke iets naar rechts kan lange wol daar pakken
  Dikke naar de knop
  Lange naar beneden pakt de brug op de ballonnen
  Wer terug naar boven, kleine in plant iets naar boven en naar links
  Naar het kleine plateauutje in het midden, zet daar brug naar links
  Pakt de boor, Lange helemaal boven de wol op ballonnen links pakken,
  Naar links en voordat hij biuj brug is 1 x boren kan dan brug en wol pakken en weer terug naar plant
  Gaat naar de meest rechterplant en links over de ballonnen, zodat hij boven de brug bij dikke staat
  Dikke even van knop en er weer op
  Kleine de tele en de wol pakken, kan lange de wol rechts op ballonnen pakken
  Kleine de wol op ballonnen pakken, lange zet een brug boven kleine en kleine tele naar de brug
  Kleine de tele pakken en dan de boor.Lange via dikke naar rechts en net voor de brug boren kan alles pakke en naar huis
  Kleine zet brug en tele naar huis
  Dikke via driehoekje

  11

  Dikke en kleine links eraf
  Dikke links eraf voor wol en tele
  Kleine zet plant pakt wol boven
  Dikke 1 x rechts naar beneden, zet brug naar brug
  Zet nog een brug en tele naar de wol rechts
  Pakt beneden plant, naar links en tele naar de plant boven hem
  Stapje links en tele naar beneden, zet links plant, zet links plant
  Nogmaals plant in gat zetten
  Kleine links en kan wol brug en tele pakken, tele naar beneden
  Dikke bovenaanplant stapje rechts, zet brug, naar rechts zet plant
  Boven aan nara rechts zet brug
  Kleine via die route kan de plant rechts pakken, en weer naar dikke dikke zet plant tussen huisje en sleutel


  12

  Lange rechts wol pakken dan pplu,
  Kleine met plu eraf, naar rechts
  Dikke op driehoekje en naar de brug beneden in het midden
  Kleine snoepje pakken rechts, zet brug, naar rechts en tele naar de stokje
  Lange zet plant, tussen ballonnen en brug pakt brug
  Kleine zet brug links, zodat hij snoepje en tele kan pakken, pakt dan de verzwaar en gaat op knop verzwaren
  Lange links de wol pakken op ballonnen
  Naar beneden tele naar beneden en pakt sleutle en plant
  Dikke zet plant, Kunnen samen de brug links boven pakken, en beide teles pakken
  Dikke naar rechts en rechts eraf, kan tele naar rechts. 1 x naar beneden
  Kleine boven dikke een brug zetten en kan de tele pakken
  Lange ook tele naar dat deel, en via brug naar de stokjes
  (Brug moet dus onderaan gezet worden
  Zodat dikke ook kan tele naar boven
  Samen met lange kan die alles pakken
  Lange bij de 2 driehoekjes verzwaren als dikke op knop is
  Kan spullen pakken en met brug kan die weer terug

 • marjaatje
  Marjaatje

  de nieuwe boeken van Voodoo staan in dit gastenboek Heel veel dank naar Vidor , Tuulk, Schneeeule52 en MJkl van .Com
  Ze Blijven een week staan, daarna kan je me altijd mailen of in privé roepen dan kan ik de notities van alle boeken naar je mailen
  Ook Vidor heeft in haar gastenboek de oplossingen maar dan in de vorm van plaatjes


  494


  1


  Dikke zet brug rechts, naar links beneden zet plant pakt de spullen, naar boven, tele naar boven, links wol pakken en dan rechts met plu eraf
  Plant weer in, driehoekje weghalen en tele naar die wil die naast driehoekje lag
  Naar de driehoekjes en naar beneden, naar links en tele omhoog, zet plant alles pakken waar die bij kan
  Naast driehoekje staan, tele naar rechts, zet plant en zet brug links pakt eerst wol naast huis en dan sleutel


  2

  Dikke op driehoeken, zet plant , naar boven pakt tele, tele naar de brug, en weer naar beneden
  Zet brug onder de spullen en pakt alles
  Naar boven naar links, tele naar links, op driehoeken
  Naar rechts, tele naar wol boven hem, naar links en boren, tele links en tele omhoog, naar links en tele links, zet links een plant
  Pakt wol, zet een brug naar de plant toe, pakt de wol rechts en boort, tele naar beneden alles pakken en tele naar de wol beneden
  Op brug staan en tele naar boven, naar rechts en tele naar de wol, dan op driehoekjes em zet brug

  3

  Lange rechts eraf, zet brug rechts pakt plant, zet gelijk plant, naar boven en rechts eraf, zet brug nara plant
  Dikke naar plant, zet rechts boven aan een brug, naar rechts, pakt brug zet brug, kan kleine daar wol pakken, bruggen pakken en beide naar huis
  Lange naar boven naar links, zet brug , valt op wol, zet brug rechts
  Weer naar boven, naar links en tele naar links, zet brug kan plant pakken
  Naar links, zet plant en kan naar huis


  4


  Dikke boren, rechts wol pakken, dan naar links onder plant staan kan kleine die pakken
  Dikke stapje rechts kan kleine boren boven sriehoekje zet plant
  Dikke bovenaan links staan kan kleine tele en plu pakken
  Dikke naar beneden op driehoekje en met plu eraf
  Kleine naar dikke pakt de plant, kan dikke die zetten
  Dikke stapje omhoog rechts staan kan kleine naar rechts
  Tele naar rechts, brug pakken, tele links en tele omhoog
  Beide naar boven en stapje hoger dan de grond een brug links zetten dikke naar links kan kleine wol pakken,
  Dikke naar links naast brug staan kan kleine wol en brug pakkeen
  Dikke tele naar beneden kleine op zijn hoofd tele en spullen rechts pakken
  Dikke boren kan kleine weer spullen rechts pakken
  Dikke tele naar beneden naar rechts, kleine tele op de verhoging en die weg boren
  Beide naar boven en 1 stapje hoger dan de tele aan rechterlkant een brug zetten
  Dikke de tele pakken kan kleine de andere tele pakken,.
  Dikke tele naar rechts, Kleine op zijn hoofd tele naar de sleutel


  5
  • dikke op blauwe knop lange valt op wol en pakt boom rechts
  kleine zet boom en pakt de tele
  lange kan boom in de top van die boom pakken en zet die rechts naast de ballonnen
  5
  klkeine tele je op de ballonnen
  gaat in de rechterboom pakt brug en wol en land op de zwevende boom
  zet boom links op plateu
  zet halverwege een brug naar de wol valt op de verzwaren
  gaat op blauwe knop verzwaren lange boven de sleutel staan, en dan kleine nogmaals verzwaren
  kleine blijft tot het einde op de knop staan
  nu kan lange de wol wol op de ballon pakken en terug naar wol en tele
  tele omhoog op de ballon
  nu omhoog in de rechterplant
  dikke naar de driehoeken pakt de tele's
  lange tele omhoog en valt daarna op de wol, in de boom tele naar de tele en in top tele naar de ballon

  6


  Dikke naar links onder, tele naar beneden, naar rechts zet plant langs muur
  Naar boven zet brug ter hoogte van plant en pakt die, zet brug onder plu en naar de driehoekjes met plu
  Zet plant, naar driehoekjes links
  Aanklikken dat lange plant wil pakken, kan dikke die zetten, lange wol pakken samen de wol boven rechts pakken en lange de wol in rechterplant onderaan pakken
  Kan ook de 2 teles en wol rechts boven pakken
  Lange in midelste plant bovenaan tele naar links voor tele en plant
  Dan naar beneden linkerplant in n en tele naar de wol links
  Dan naar de boren en naar beneden boort 1 x zet plant
  Tele naar rechts , alles pakken en tele terug
  Boven kleine staan en 3 x boren, plant zetten de bruggen en sleutel boven pakken
  Terug linkerplant in en tele naar laatste wol
  Dikke zet bovenin plant 2 bruggen en iedereen naar huis  7


  Dikke naar rode knop kan lange verzwaar pakken, dan lange rechts op plant vallen en hem zetten
  Dikke naar beneden om kleine op te vangen
  Kleine in plant naar links kan spullen links pakken
  Dikke stapje in plant en links staan kan die kleien opvange en kleine op blauwe knop staan
  Lange en dikke naar boven lange via dikke naar rechts boven laten gaan
  Gelijk plant zetten en naar boven, Kleine verzwaren
  Lange rechts op plant vallen, naar rechts zet plant naar boven, brug en wol pakken
  Terug naar plant, zet oets boven de wol een brug naar rechts pakt wol, terug en naar de verzwaar
  Pakt alles en boven sleutel staan
  Dan kleine nogmaals laten verzwaren valt lange zonder moeite naar beneden
  Zet een brug rechts alles pakken en terug helemaal links staan
  Dikke en kleine naar huis, lange tele naar huis

  8

  Lange naar links eraf, boort en valt op plant
  Dikke naar beneden zet rechts een plant, kan bovenaan links de 2 wollen en plant pakken
  Pakt brug, Lange zet plant, pakt alles waar die bij kan behalve sleutel
  Kleine zet brug naar plant, dikke naast driehoekje staan kan kleine de brug bij dikke pakken
  Lange bovein plant naar rechts valt op wol, boort, pakt brug en zet die, pakt tele
  In plant zet brug onder de sleutel
  Dikke tele naar de knop en kleine zet brug boven dikke
  Kleine naar rechts in gat en tele naar beneden, pakt brug , nara huis
  Lange kaan naar links voorbij dikke in plant naar boven en de wol op ballonnen pakken
  Stapje rechts omhoog (staat boven wol)
  Dikke tele naar de brug en lange kan brug zetten rechts, Kunnen ze ook naar huis

  9

  Kleine pakt de 2 bruggen bij dikke
  Lange pakt wol, Tele naar boven, zet brug, pakt alles rechts
  Kleine terug via dikke naar links en tele naar boven pakt boor
  Lange staat boven het deel waar plant ligt daaronder en boort aan linkerkant, kan dan plant in gat zetten
  Zet bruggen beide kanten op
  Kan boven de teles pakken en rechts op brug vallen
  Dikke tele naar beneden en pllant in naar boven naar rechts en tele naar rechts, op de driehoeken
  Kan lange de wol pakken
  Bovenaan samen de wol pakken, dikke zet een brug links op brug staan
  Kan lange de boor pakken
  Gaat weer in plant naar beneden helemaal links boren en brug onder wol zetten
  Weer via dikke naar links boven en vallen op de boor en alles pakken
  Kleine tele naar links, dikke tele naar boven en ook tele naar links, vallen ze samen via driehoeken verder naar beneden
  Dikke links op driehoeken, plant zetten en brug naar wol zetten


  10


  Dikke rechts, kleine over hem heen boor pakken, dikke boren, boor pakken terug op plek en boren, zet plant in gat akt alles waar die bij kan en bedind de knoppen
  • p blauwe knop en kleine tele op de ballon pakt de tele's
  en wacht
  nu lange 2x tele naar links
  kan boom en tele pakken
  dikke op lila knop
  lange tele omhoog naarwol bboven de knop
  naar links en nogmaals tele omhoog
  pakt onder de boor kleine boort 1x en zet boom
  lange pakt boven de verzwaarpin de boor en de wol
  gaat terug naar de deur tele naar de boor en dan boren
  op knop verzwaren
  dikke op rode knop nu kan kleine van alles pakken als hij de brug en tele en wol heeft even wachten
  zet boven in de boom bij de ballon naar die driehoek net daaronder de brug
  boom in en brug naar links
  wat hierboven staat pakt hij nu pas sorry
  dikke op blauw
  kleine pakt de wollen en wacht op het plateau
  nu dikke naar boven en op de driehoek staan dan tele naar links
  valt op de brug omhoog en tele klangs de straal
  zet boven 1 brug en tele naar links
  boor 1x boven de driehoeken
  nu kleine tele naar links en allemaal naar huis


  11


  Lange wol rechts pakken, dan de verzwaar, nara links en naar beneden de plant pakken
  In gat plant zetten, naar boven kan andere plant pakken
  Zet links van de plant nog een plant, pakt boven de brug en
  Dikke stapje naar rechts kan lange wol pakken en op plu vallen
  Dikke met plu eraf, kan lange wol pakken
  Dikke dan op driehoekje de tele pakken
  Lange planten in naar blauwe knop en verzwaren
  Kleine op ballonnentje onder dikke een brug rechts zetten
  Wol rechts pakken, dan via planten de verzwaar links pakken
  Dikke op driehoekje en tele naar beneden
  Kleine op ballonn staan bij sleutel en lange nogmaals laten verzwaren, Kan naar huis
  Lange de wol links pakken kan ook nara huis dan dikke

  12

  Kleine de plu pakken, naar rechts en naar beneden op snoepje
  Pakt links de plant, 1 x links eraf
  Nu Snelle truc
  Dikke met plu op driehoeken laten gaan en kleine snel plant zetten
  Dikke op blauw, kleine onder dikke naar links zet rbug, kan nu plant bij dikke pakken
  Via brug naar links zet naast brug en tele een plant , spullen boven pakken
  Lange links nara beneden, naar rechts, zet brug pakt snoepje en brug
  Tele naar boven, naar links, zet brugonder snoepje
  In plant pakt snoepje en tele op ballonnen
  Naar beneden pakt snoepje op de ballonnen
  Kleine naar boven en naar rechts Links naar beneden en even wacht
  Dikke in plant , en tele naar het driehoekje, kan tele pakken en samen met lange het snoepje, lange sleutel pakken, in pLant naar boven naar rechts
  Dikke rechts staan en tele naar boven, door lange of kleine snoepje laten pakken