Nieuwste berichten

 • marjaatje
  Marjaatje


  537

  1
  En 2 kan je zelf
  3

  Kleine eerst plant pakken, dan lukt de rest ook wel, als dikke op driehoeken gaat

  4
  Dikke rechts en dan links alles pakken zet plant langs huisje met 2 bruggen kan die alles pakken en dan tele naar rechts en hetzelfde doen

  5
  Kleine nara boven en tele, naar rechts en weer naar beneden, , naar links boven en met 2 teles de spullen pakken, dan naar etage boven huisje tele en via trapje naar beneden alles pakken

  6 en 7 kan je zelf
  8

  Dikke boren en dan super snel lange laten verzwaren
  9 kan je ook zelf
  10

  Lange 2 teles pakken dan rechts eraf, dikke tele naar de blauwe knop
  Lange kan met brug alles pakken en tele naar boven, zet plant, naar de top, in het midden en tele naar rechts, alles pakken en tele naar links, naar links en tele lins, dikke van knop, lange alles pakken met hulp van brug naar rechts tele,, zet plant en beide naar huis
  11
  Kleine pakt tele, lange tele omhoog, pakt de 2 ballen, boven het trapje waar bal in ligt staan
  Dikke naar beneden, zet brug, naar rechts zet brug onder de driehoekje, op de driehoekjes
  Lange boren,, Dikke in huis staan, lange kan alles links pakken, kleine dan de sleutel pakken, de bal rechts onder, , Richting huisje maar weer naar links boven kan zo ia links naar beneden en bal onder huisje pakken
  12

  Kleine stpje links, dikke pakt 2 teles,
  Kleine 2 x tele naar boven en met plu eraf, naar rechts, zet brug en zet rechts plant pakt alles
  Tele naar boven zet brug, tele naar links en tele naar snoepje boven
  Dikke zo staan dat kleine snoepje kan pakken, kleine verder naar links
  Dikke rechts en tele naar links, pakt snoepje en weer naar rechts
  Boren brug pakken, naar links, zet brug pakt tele
  Tele naar het snoepje en tele naar de plu, kan , kleine de sleutel pakken en beide naar huis

 • marjaatje
  Marjaatje

  Voodoo


  536
  1
  Beide tele naar beneden, kunnen alles pakken, Zet plant naar zwevende boor en plant zetten zodat ze naar bovenste etage kunnen en boren naar beneden, brug naar huis zetten
  2

  Dikke met plu eraf, zet plant, lange tele naar boven kan met hulp van dikke alles, beneden pakken, zet rechts brug en over ballonnen naar rechts zet brug, naar de top en zet brug, naar boven en tele naar ballonnen kunnen beide naar huis

  3

  Kleine alles pakken, iets links en tele naar wol beneden hem, alles pakken zet plant zodat hij boor boven kan pakken
  Met plu de plant pakken, onderaan plant boren en spullen pakken, naar rechts zet brug en tele naar rechts, zet plant kan laatste wol pakken

  4

  Lange zet brug rechts, dikke rechts zet brug onder tele, pakt die en tele naar beneden, lange op dikke en tele omhoog alles links pakken
  Dikke zet brug kan lange wol boven huisje pakken, kleine tele rechts

  5

  Dikke naar beneden, naar rechts zet plant kan alle wollen pakken, Kleine zet brug onder wol links
  Pakt sleutel, dikke links naar beneden, kan kleine naar huis, dikke even rondje maken en rechts van huisje staan , tele naar links

  6
  Kleine en lange tele pakken en lange de wol links,
  Dikke 3 x tele naar boven en op knop
  Lange wol rechts pakken en wol helemaal links
  Kleine naar beneden en via trapje naar rechts dikke met plu naar beneden, lange wol in midden pakken en wol rechts n=beneden en weer terug, kleine naar driehoeken en dan dikke allen naar huis


  7

  Lange en kleine alle spullen pakken, lange in het midden op driehoekje, zet plant, naar boven
  Kleine op blauwe knop verzwaren, lange tele naar de plu s , weer omhoog en rechts tele naar de tele en wollen
  , tele naar links en in plant tele naar de ballonnen links , en tele naar huis
  Dikke met plu op driehoekje, kan kleine ook met plu naar huis

  8

  Kleine boren pakt verzwaar, naar links, op driehoekje verzwaren en plant pakken, die zetten en plant pakken, naar beneden naar rechts voorbij huisje
  Zet plant pakt alles, naar boven, tele naar boven, gelijk boren, naar rechts, zet plant en alles pakken
  Naar links en tele naar wol beneden hem, weer naar boven, naar links, zet brug, tele links,
  1 x verzwaren, spullen pakken en verzwaren, brug naar wol zetten en tele naar laatste wol

  9

  Kleine verzwaar pakken, tele naar boven verzwaren
  Lange tele pakken, zet 2 bruggen rechts, zet 5 bruggen rechts pakt wol
  2 x tele naar beneden, zet 2 bruggen links, naar beneden en zet 6 bruggen links, boort boven sleutel, zet brug en tele naar boven

  10

  Kleine stapje links, 2 x tele omhoog, zet brug links pakt plant links, zet plant kan brug pakken en boven de wol
  Naar boven en rechts zet brug pakt tele, weer naar plant en voorbij brug tele omhoog
  Zet brug rechts pakt wol en tele naar de sleutel pakt de wol
  Pakt de wol rechts , stapje links en tele naar boven, kan via plant de laatste wol beneden pakken


  11
  Dikke kleine opvangen die pakt plant en dikke zet die, samen de wol pakken
  Kleine naar boven pakt wol bij huisje, dan naar links en naar beneden
  Dikke onder kleine staan zet brug kan kleine de wol pakken
  Kleine weer naar boven en tele naar links pakt wol en boren 2x
  Kan alles pakken en tele rechts, beide naar huis

  12


  Dikke op driehoekje pakt brug
  Lange links zet brug pakt wol en boor
  Dikke boren naar links
  Lange tele naar snoepje en boren
  Rechts staan en boren, beneden alles pakken
  Dikke zet brug tele naar links, pakt plant zet die pakt de bruggen
  Naar beneden zet links brug en op knop
  Kleine 1 x boren, zet brug links pakt boor en boort, pakt snoepje
  Kan lange naar plant en sleutel pakken kleine tele naar brug en ook naar huis


Nieuwste afbeeldingen