marjaatje

 

Nieuwste berichten

 • marjaatje
  marjaatje

  Voodoo

  Door een fout in voodoo kan het zijn dat de laatste boeken die zijn uitgegeven op een verkeerde plek staan. (de ene keer bij opstarten staan ze goed , de andere keer niet)

  Daarom nu ook de titel van het boek erbij geschreven, Meestal staan ze 4 pagina’s terug

  Play is op de hoogte en zijn er druk mee bezig

   

  580 Bitter Gold

   

  1

   

  Lange naar beneden pakt alles  naar links boven en tele links, alles pakken zet plant en alles pakken , naar rechts helemaal naar boven en tele naar rechts, alles pakken zet plant pakt tele

  Valt rechts eraf, 1 stapje omhoog, zet 2 bruggen links, de wollen pakken en tele naar huis

   

  2

   

  FDikke in gat kleine naar rechts, dikke boren en samen kunnen ze alles pakken, dikke met plu naar beneden en kleine opvangen

  Dikke naar rechts, tele rechts pakt plant, zet plant langs huisje, pakt brug, zet brug naar knop

  Kleine alles pakken beneden en met plu langs dikke om links naar beneden te gaan, samen laatste snoepje bij huis pakken

  3 en 4

   

  Kan je zelf

   

  5

   

  Lange via dikke snoepje pakken, dikke op driehoeken samen alles pakken, dikke beneden een brug klinks zetten kan lange snoepje pakken

  Lange naar rechts , boor brug en tele pakken

  Dikke naar rechts, boort, zet brug en tele naar boven, op knop

  Lange kan alles rechts pakken en naar beneden, tele naar links, snoepje bij dikke pakken en naar huis, dikke tele naar huis

  6

   

  Kleine alles pakken, naar links, tele naar links, helemaal naar links, zet plant, naar boven en tele naar boven alles pakken

  , naar links tele naar plant en naar onder , tele naar beneden, 2 x tele naar rechts

  Alles pakken, op stokje staan en tele naar boven, snoepje links pakken, terug rechts zet plant

  Naar rechts zet plant, alles pakken , tele naar boven zet plant om sleutel te pakken

   

   

  7

   

  Kleine naar links alles pakken en zet brug naar zwevend snoepje links

  Tele naar de sleutel en terug tele naar  boven  en tele naar snoepje ion het midden, alles pakken naar rechts alles pakken

  Helemaal boven zet brug links en tele naar snoepje,  zet brug naar zwevend snoepje in het midden en kan tele naar huis

   

   

  8

  Lange alles pakken, in stokje en zet brug naar snoepje, beide kunnen tele naar boven, lange alles pakken, dikke naar meest rechtser stokje

  Lange helemaal rechts snoepje pakken,

  Lange naar links en links eraf om alle snoepje te pakken, tele naar rechts, dikke boren en naar huis, lange zet boven een brug naar zwevend snoepje n pakt ook de laatste

  9

  Lange alles pakken, boven de boor staan 2 x boren en plant zetten, dikke op paars kan lange de bruggen pakken, naar boven en zet 2 bruggen.

  Dikke op rood

  Lange Helemaal naar rechts en naar beneden alles pakken

  Kleine zet brug naar huis

  Lange  boven snoepje staan en  2 x boren, weer naar boven, zet nu brug   rechts en naar huis

  Kan dikke naar boven naar rechts en tele naar huis

   

   

   

  10

   

  Lange pakt boor en terug, kleine boort , pakt tele, helemaal naar rechts pakt zo 2 teles

  En tele naar beneden de spullen pakken

  Dikke tele rechts 2 x en op de driehoeken pakt snoepjes en weer op driehoeken

  Naar blauwe knop, Lange kan tele omhoog, dikke even van knop kan lange naar rechts omhoog, en dikke er weer op, kan lange alles pakken en tele naar boven, pakt snoepje rechts

  Kleine tele naar beneden pakt de boor en naar huis

  Lange boven zwevend snoepje staan en tele naar beneden, naar links en booren, kan zo snoepje pakken, naar rechts eraf pakt de tele en naar dikke

  Lange tele naar de boor links, dikke , boven de rode knop boren , pakt de tele en op rood

  Lange kan  tele naar rechts en ook naar huis

   

  11

   

  Lange naar rechts boven dikke de tele pakken, lange tele naar boven pakt de boor links en de boor bij dikke pakken, Boven de plant 2 x boren en plant zetten samen de boor pakken

  Naar rechts helemaal de 4 bruggen pakken

  Dikke in plant  en in het midden  stapje links, lange naar dikke en naast hem boren

  Kunnen ze samen alles spullen pakken in linker onder deel ook snoepje valk bij huis

  Dan dikke in plant en in het midden rechts staan (vlak bij de verzwaar

  Kleine zigzaggend naar beneden komt bij driehoekje

  Lange  weer naar rechts en zet 3 bruggen onder kleine (nog niet de tele pakken)

  Lange dan de verzwaren rechts pakken en naar links

  Kleine verzwaren en de plant pakken, lange links eraf, verzwaren op driehoekje en zet plant, Kleine eerst snoepje  rechts pakken dan plant in en tele en sleutel pakken

  Lange pakt nog snoepje langs plant,  in plant en tele omhoog en de tele pakken

  Kleine kan tele naar beneden en in het midden van plant met 3 bruggen naar links, via dikke de verzwaar pakken en kan naar huis

  Lange nog helemaal boven rechts het snoepje pakken, dan snoepje boven helemaal links en op driehoekje verzwaren, kan dan ook naar huis

  12

   

  Dikke zet brug rechts kan lange de plant pakken en dan de verzwaar, zet in het midden een plant, dikke in plant links staan kan lange via dikke naar links omhoog en de plu pakken

  Dikke naar beneden naar rechts en met plu  eraf

  Lange op driehoekje verzwaren en de spullen pakken

  Brug pakken en snoepje beneden, zet brug rechts naar rechts , zet plant naar dikke, kan via dikke plant pakken en de rest, dikke zet plant en beide naar huis

  Beantwoorden
 • marjaatje
  marjaatje

  Voodoo

   

  579

  Dark times

   

  1 kan je zelf

   

  2

   

  Dikke op paars kleine alles pakken en de boor boven ook naar rechts, Dikke op rood, Lange verzwaren , alles pakken terug omhoog,

  Dikke haalt blokje beneden weg en zet plant rechts op blauw Lange naar beneden en tele naar rechts lange en kleine naar de plant, Lange met dikke ales pakken en in plant zet brug naar huis

   

  3

   

  Dikke links en tele naar links, pakt boven alles

  Kleine pakt waar die zo bij kan en zet een brug naar de wol rechts die zweeft, dan de wol bij trapje pakken

   De tele pakken naar rechts en tele naar beneden

  Dikke tele naar de wol links en met plu naar beneden

  Naar de rode knop, kan kleine naar links tele links en tele naar huis en dikke ook

   

  4

   

  Dikke pakt brug, lange zet die rechts naar beneden en plant pakken, naar rechts

  Voorbij blauwe knop, boren en plant zetten

  Alles pakken,, Lange rechts van het huisje een plant zetten dikke zet brug en op knop kan lange alles pakken  , weer naar boven en brug zetten kan de rest pakken en de sleutel

   

  5

   

  Kleine plant pakken, dikke zet die rechts, alles pakken waar die bij kan, kan kleine boren

  Dikke naar boven naar links kan kleine eerst de brug pakken en via dikke de plant

  Dikke naar beneden en kleine opvangen, kleine kan de zwevende wol in het midden pakken en dikke vangt hem op

  Kleine naar boven, zet links een plant, naar boven zet links een brug alles pakken

  Kleine weer terug en kan tele naar de sleutel

  , Vangt dikke hem weer op

  Dikke naar boven en rechts staan, kleine op dikke zet brug om wol te pakken.

  Beide naar huis

   

  6

   

  Lange naar beneden alles pakken, Kleine de tele pakken en tele naar rechts 2 x boren, kan dikke plant zetten

  Kleine naar boven naar rechts tele naar boven, alles pakken

  Kleine met 3 x boren naar driehoek, naar links kan dikke erop

  Zetten een plat in gat

  Kleine naar boven en via trapjes de boor pakken

  Dikke naar de driehoeken, kan lange wol pakken allemaal in gat en boren

   

  7

  Kleine tele omhoog, zet plant alles pakken

  In het midden boven een plant zetten maar zet gelijk 2 bruggen links kan kleine de brug  boen aan pakken

  Op hoogte waar de bruggen zijn ook rechts helemaal een brug zetten kan kleine  de sleutel pakken en op brug landen

  Dan tele naar laatste wol , boven huisje boren

   

  8

   

  Dikke alles pakken, op meest hoge linker trapje staan kan tele naar de tele en op knop

  Kleine alles pakken, zet bruggen helemaal naar rechts de wol pakken iets terug en tele naar de wol, zet plant alles pakken

  Tele omhoog en zet plant, tele pakken, zet ter hoogte van de wol 2 bruggen en tele naar huis

  Dikke tele naar rechts en met plu in huisje vallen

   

  9

   

  Kleine brug pakken, lange zet brug boven kleine en naar rechts alles pakken, dikke boren

  Naar links en lange blokje wegboren zet 2 bruggen kan dikke op laatste brug staan, lange op hem en tele naar kleine

  Dikke naar huis

  Lange zet een brug links pakt wol en boort, links eraf en naar huis, kleine boren en naar huis

   

  10

  Samen wol pakken, lange de tele pakken, dikke iets links kan lange op hem en tele naar boven, alles pakken

  Naar links en naar beneden zet boven de wol een brug, tele naar wol en terug

  Dan naar rechts helemaal en eraf

  Dikke op driehoeken tele links, lange boort waar die terecht kwam en zet vast plant,  pakt de tele

  dikke tele naar beneden, samen wol pakken

  Lange zet een brug naar de bovenste wol, en samen met dikke de wol daarbeneden pakken

  Dikke op driehoek

   Lange naar beneden daar,  lange rechts van huisje staan zet 2 bruggen pakt de tele, dikke tele naar beneden en amen sleutel pakken

   

   

  11

   

   

  Kleine naar rechts, zet plant naar boven naar rechts in gat zet plant, zet nog 2 planten rechts erbij

  Kan in smalte onder de paraplu, naar links, zet plant om verzwaar te pakken,

  Kan dan plu en boren pakken, verzwaren op driehoekje

  Naar linker plant en stapje naar beneden, boren, en kan met plu op de bruggen

  Pakt de tele  en naar links de wol pakken en naar linker plant, naar boven 2 stapjes hoger dan huisje zet 2 bruggen  rechts en tele naar het dak, naar rechter plant

  Helemaal naar beneden en zet een brug naar de wol, naar rechts pakt de wol en zet plant

  Naar boven,  boven  de laatste wol  staan en boren, , aanklikken dat die naar huis wil 

   

  12

   

  Lange spullen links pakken naar rechts, Kleine de tele pakken, Dikke op de driehoeken tele naar links en op driehoekje

  Kleine tele naar dikke, samen de verzwaar en snoepje pakken, dikke helemaal rechts

  Lange met verzwaar driehoekje weghalen, tele naar beneden zet plant in gat

  Naar boven zet rechts brug kan daar de zwevende spullen pakken

  Via dikke naar links  en verder naar links waar hij 1 x hoeft te boren om de bruggen te pakken

  Zet plant in gat, alles pakken

  Tele naar boven, pakt de verzwaren en zet brug onder de tele

  Tele naar de plant, alles pakken terug links en tele omhoog naar rechts (niet naar beneden( , zet brug, naar rechts de boren pakken, kan plant links zetten en terug naar de driehoekjes, gebruikt de verzwaren daarvoor en naar beneden

  Boort en pakt snoepje, naar links en stapje omhoog, daar boren

  Dikke naast huisje staan kan kleine naar huis, dikke kan in plant tele naar huis

  Beantwoorden

Nieuwste afbeeldingen