marjaatje

 

Nieuwste berichten

 • marjaatje
  marjaatje

  Voodoo

   

  559

   

  1, 2 en 3 kan je zelf

   

  4

   

  Dikke naar beneden alles pakken behalve wol op de grond

  Pakt plu links en boren, naar links zet plant kan kleine de andere  plu pakken en wol beneden, in plant en zet links plant, kunnen ze beide met plu naar huis

   

  5

   

   

  Dikke naar beneden en tele naar links, naar links zet brug, pakt alles

  Zet plant langs dat blokje boven, naar boven en tele naar de boor, en boren

  Naar beneden en zet rechts van huisje een plant, met verzwaren de wollen pakken en laatste wol bij huisje

   

  6

   

  Lange alles pakken, in het midden boren, dikke met plu op driehoek, plant zetten

  Lange naar boven naar links en sleutel pakken, dikke naar boven naar rechts

  Lange pakt de teles en tele naar boven

  Rechts van plant boren

  Via dikke kan lange naar rechts en wol pakken, boven zwevende wol staan en boren

  , in plant en tele naar de links zwevende wol, brug naar huis zetten

   

  7

   

  Dikke via driehoekjes naar rode knop, kan kleine naar  rechts, dikke o[p driehoekjes en op paars, kleie beneden alles pakken,  naar rechts en tele naar boven, iets naar rechts en tele naar boven de tele rechts pakken, en de brug links

  Kan dikke brug zetten en ook tele naar boven samen de wol pakken, dikke onder sleutel staan kan kleine die pakken en naar huiis

   

  8

   

  Lange zet brug pakt alles, zet boven brug rechts, tele naar rechts, alles pakken

  Naar boven zet brug rechts pakt plant en boren, zet plant, naar boven en rechts eraf, zet plant, zet bruggen naar links, om alles te pakken, kan beide wollen naast de planten pakken en links boven een brug zetten om wol te pakken, dna de boor rechts pakken

  Daar boren en plant pakken, die zetten en bruggen onder de wollen zetten, naar rechts beneden en 2 bruggen naar huis zetten

   

  9

   

  Kleine boor pakken en lange ook, dikke 2 x boren op knop, lange naar beneden alles pakken

  Kleine met plu naar beneden

  Kan lange rechts van huis een plant zetten,  Lange boven de wol pakken, kleie zet bruggen naar plant, naar boven

  Kan naar huis

  Dikke in plant naar links in gat kan lange via dikke verder naar links en boren boven wol

   

   

  10

   

  Lange  rechts, kleine iets rechts en tele naar beneden alles pakken naar links en boren

  Boor pakken , helemaal links en boren kan plant en tele pakken

  Lange boren en tele naar links, zet plant, tele naar boven

  Alles pakke, zet onder de meest rechter tele, een brug kan zo tele naar boven naar huis

  Kleine kan tele naar brug en ook tele naar boven

   

  11

  Dikke met driehoeken naar beneden alles pakken, naar rechts plant zetten, naar boven  naar links en tele over de driehoek om wol te pakken

  Dan naar driehoekje, plu pakken en rechts eraf met plu

  Helemaal naar beneden naar links, zet plant

  , naar boven en op driehoekje

  Weer rechts met plu naar beneden en links onder de wol een plant zetten

  Wee op driehoekje en  links met plu naar beneden

  Via plant weer naar boven en  naar driehoekje bij huis, kan dan ponder wol een plant zetten en die pakken, en naar huis

   

  12

   

  Dikke boor pakken en links de tele

  Kleine stapje naar beneden, boren,  spullen links pakken en tele naar rechts, zet langs dikke een plant

  Dikke onder de tele staan kan kleine die pakken

  Dikke tele naar de sleutel, en weer naar plant,

  Kleine naar links en boren, dakn dikke erbij

  Kleine pakt snoepje en wacht daar

  Dikke naar rechts zet plant tussen brug en tele en pakt die

  Terug naar links kan kleine op dikke en tele naar snoepje rechts, samen alles pakken

  Als het goed is blijft er 1 snoepje over

  Dikke in plant kan brug zetten en de tele pakken, kan kleine tele naar snoepje  en via dikke naar huis

  Beantwoorden
 • marjaatje
  marjaatje

  Voodoo

   

  558

   

  1

   

  Lange rechts plant pakken naar links zet plant naar brug zet brug naar sleutel

  2

   

  Kleine  spullen rechts pakken en naar links, dikke boren en alles pakken

  Kleine tele links en alles pakken

  Dikke boren naar beneden en 2 x tele naar links

   

  3

   

  Kleine plu pakken, tele naar de plant, pakt de bruggen zet plant alles pakken, zet brug rechts onder blokje, en dat weg boren, zet brug erbij en tele naar rechts, zet brug en alles pakken

  Zet rechts plant, zet brug naar wol, naar boven helemaal, zet brug  links en tele links naar sleutel

   

  4

   

  Kan je zelf

  5

   

  Kleine tele naar boven, spul pakken, lange tele naar links alles pakken , 2 x tele naar boven alles pakken

  Dikke boren, lange naar links, tele naar links alles pakken en tele naar links, kleine tele naar links, bruggen zetten allen naar huis

  6

   

  Dikke boren alles pakken, naar links zet brug zet plant, kan alles pakken aan linkerkant,  moet tele naar rechts, in plant tele naar huis

  7

   

  Dikke alles pakken, lange tele omhoog, dikke boren boven driehoekje en met plu op driehoekje

  Lange  ook naar beneden, zet brug rechts, zet plant, kan alles pakken bij kleine en tele naar rechts, zet plant alles pakken , naar boven en boren naar wol en vallen naar huis

  Dikke en kleine met 2 bruggen naar huis

   

   

  8

   

  Dikke naar links en naar beneden, zet brug rechts en naar beneden, pakt brug

  Tele naar rechts, zet 3 bruggen, naar rechts, zet plant, pakt snoepje, naar boven

  Tele naar boven zet rechts plant alles pakken en tele naar boven, naar links en weer naar plant, stapje plant in , naar rechts en tele naar beneden,

   

  9

   

   

  Dikke kan alles rechts pakken zet plant in het midden, dan tele naar links, alles pakken zet aan linkerkant van stok een plant, kan snoepje erboven pakken en met plu op de dingen rechts, naar boven en tele naar boven, alles pakken, tele naar rechts en tele naar huis

   

   

  10

   

  Dikke op driehoeken, zet plant in gat samen met kleine alles pakken

  Kleine brug onder snoepje rechts zetten, kan naar beneden helemaal en links naar boven

  Dikke tele pakken en tele naar links. Samen alles pakken

  Dikke links van de bovenste paal staan, kleine op hem en zet brug naar snoepje,, zorgen dat ze samen onder het bovenste snopeje komen te staan, kan kleine 2 x tele naar boven, en daarna sleutel pakken, dikke boren boven  de driehoekjes

   

   

  11

   

  Lange naar beneden en rechts alles pakken, links van huisje staan

  Kleione naar driehoekje en verzwaren, snoepje pakken, Lange zet plant en kleine tele naar beneden en verzwaren

  Kan lange plant pakken, zet plant langs muur, pakt alles  helemaal links, tele naar snoepje beneden,,

  Zet brug naar tele en sleutel,, helemaal naar rechts, tele naar rechts, in plant zet brug naar laatste snoepje

   

  12

   

  Kleine iets naar links, tele naar beneden, naar rechts boor pakken, naar links en boren, boor en snoepje pakken

  Lange naar links en boort rechts van de plu , alles pakken en dikke met plu naar beneden

  En gelijk boren, op de driehoeken

  Zet brug links , lange op dikke vallen en naar huis, kan dikke snoepje pakken naar huis

  Kleine naar links en boren  kan ook naar huis

  Beantwoorden

Nieuwste afbeeldingen