Acceptatie van voorwaarden:

Wanneer u Playtopia.nl haar faciliteiten en aanbiedingen accepteert, accepteert u, dat onderstaande regels hiervoor gelden. U bevestigt ook dat u ten minste 13 jaar oud bent.

Over Playtopia.nl's prijzen:

Op Playtopia.nl kunt u gratis leuke en onderhoudende spellen spelen. In deze spellen kunt u tokens winnen, welke u kunt inzetten bij de verloting van de verschillende prijzen. U kunt op de startpagina onder "Prijzen" meer lezen.

U hoeft niet de meeste tokens te hebben om te winnen, maar hoe meer tokens u heeft, hoe groter uw winkansen worden! Om aan de trekkingen mee te doen, is het belangrijk, dat u loten koopt. Dit kunt u onder "Prijzen" doen! U kunt op verschillende manieren tokens verzamelen. Door het lezen van de tokenguide kunt u hier snel inzicht in krijgen.

Iedereen kan aan de loterijen meedoen. Gewonnen prijzen kunnen echter enkel naar Nederlandse en Belgische adressen verstuurd worden. Indien u wint, ontvangt u een email met informatie. Deze email moet binnen 30 dagen worden beantwoord, sinds het recht op de prijs anders vervalt. Het kan tot en met 30 dagen duren vanaf het moment, dat u uw adres en gegevens heeft ingevult tot u de prijs ontvangt. Indien dit niet het geval is, willen wij u vriendelijk verzoeken kontakt met Playtopia.nl op te nemen. Door uw prijs te accepteren geeft u Playtopia.nl verder het recht om uw gebruikersnaam en spelstatistiek te gebruiken in nieuwsbrieven, nieuwspagina's, emails enz. zonder u hiervoor te vergoeden. Mederwerkers van Playtopia.nl, inclusief Admins, en hun directe familie, kunnen niet aan de trekkingen meedoen. De prijzen kunnen niet naar contanten worden gewisselt, en gewonnen contanten kunnen niet naar andere prijzen worden gewisseld. Er kan variatie optreden tussen de verkoopprijs van een product op Playtopia.nl en de lopende verkoopsprijze, sinds Playtopia.nl er geen invloed op heeft of onze onderleverandeurs de prijzen wensen te wijzigen of aanbiedingen op de producten te zetten. Indien uw prijs niet meer verkrijgbaar is, word u een ander soortgelijk product aangeboden.

Alle loterijen en krasloten op deze site zijn onder voorbehoud van fouten en technische problemen.

Eén gebruikerprofiel per persoon:

Per persoon mag maar één gebruikerprofiel aangemaakt worden. Uw profiel en het gebruikersrecht daartoe is persoonlijk. U mag uw profiel dus ook niet aan derden uitgeven. Tevens mag u geen namen voor derden aanmaken.

Tevens is het niet toegestaan, scripts of andere automatische programma's te gebruiken om tokens te verzamelen. Wanneer vastgesteld wordt, dat u deze methoden gebruikt, dan zal Playtopia.nl u onmiddellijk van de website verwijderen en u voor een onbepaalde tijd van Playtopia.nl weren. Mocht u door gebruik van deze methoden of systemen onrechtmatige winsten gemaakt hebben dan heeft Playtopia.nl haar recht om het gewonnen bedrag terugbetaald te krijgen.

Marketingsvoering:

Wanneer u op Playtopia.nl een gebruikersprofiel aanmaakt, heeft u de mogelijkheid om een haakje te zetten om directe marktvoering te ontvangen. Uw aanmelding zal volgende inhoud hebben:

"Ik accepteer de voorwaarden van Playtopia.nl en accepteer nieuws en aanbiedingen via email"

U geeft Playtopia.nl hiermee het recht om u de volgende emails te zenden:

Nieuwsbrieven - deze bevatten nieuws en updates van Playtopia.nl. Deze kunnen zo ook reclame van derden bevatten. U kunt uzelf voor de nieuwsbrief afmelden wanneer u ingelogd bent of door op her te klikken.

Aanbiedingenservice - bevat reclame van derden, welke iedere gebruiker die aangemeld staat voor deze service ontvangt of enkel een bepaalde doelgroep. Deze service kan ten alle tijde afgemeld worden wanneer u ingelogd bent of door op hierte klikken.

Gegevenspolitiek:

Playtopia.nl houdt zich in alle gevallen aan de daarvoor geldende wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden als volgt gedefinieëerd: alle gegevens, welke een persoon voeren kan, bijv. naam, geboortedatum, adres, etc. Afbeeldingen kunnen ook als persoonsgegevens aangezien worden, wanneer het mogelijk is, een enkele persoon te indentificeren. Gecrypteerde gegevens worden ook als persoonlijke gegevens aangezien, voor zo ver het mogelijk is, deze te decrypteren en daardoor deze persoon, waar de gegevens toebehoren, te identificeren.

Cookies:

Wij wenden cookies aan, om bepaalde informatie op onze website op te slaan, bijv. wanneer u een spel speelt. Cookies geven ons systeem de mogelijkheid, uw computer te herkennen en te verzekeren dat uw rekening met uw profiel, welke u ingericht heeft, overeenstemmen.

Ip-adres:

Wanneer u Playtopia.com bezoekt, wordt het door u gebruikte ip-adres geregistreerd. Uw ip-adres is het adres van de computer en internetverbinding, welke u gebruikt om Playtopia.nl te bezoeken. Het doel hiervan is, om de gebruikte computer te kunnen vinden, in het geval van misbruik of overschrijding van de wetgeving in verbinding met een bezoek aan Playtopia.nl.

Taalgebruik, gedrag en algemeen geldende regels voor de website:

De volgende regels gelden voor het gebruik van Playtopia.nl:

 1. Wanneer u een gebruikersnaam aanmaakt, moet u correcte informatie opgeven. Het is niet toegestaan een valse identiteit of iemand anders zijn identiteit te gebruiken. Hieronder vallen e-mailadressen, adressen of andere persoonlijke informatie. In het geval een gebruiker lastiggevallen wordt, wordt alle informatie, bv. ip-adres met het doel voor verder onderzoek aan de politie doorgegeven.
 2. Playtopia.nl behoudt zich het recht, profielen te verwijderen of te wijzigen, in het geval deze de Deense wetgeving schaden of onverenigbaar zijn met de interesses van Playtopia.nl of zijn gebruikers. Indien een gebruiker zich ongepast gedraagt bv. tegenover andere gebruikers, of indien een gebruiker niet reageert op een waarschuwing verzonden door playtopia.nl behoudt playtopia.nl zich het recht om het profiel van de desbetreffende gebruiker op te schorten of te verwijderen en deze hiermee tijdelijk of permanent uit te sluiten van deelname in de playtopia.nl gemeenschap.
 3. Gebruikers op playtopia.nl moeten het privéleven van andere gebruikers respecteren.
 4. Playtopia.nl behoudt zich het recht om doorlopend de inhoud van chatlogs, profielen en privéberichten te bekijken met het doel ervoor te zorgen dat het reglement van playtopia.nl gerespecteerd wordt.

Playtopia.nl behoudt zich het speciale recht, gebruikers, welke één van de volgende regels op onze website of in een chatruimte schaadt, uit te sluiten:

 • Ongepast, aanstotelijk, agressief, grof, ordinair of beledigend taalgebruik
 • Lastercampagnes tegen een individu, groep of etnische minderheden of het aanzetten tot deelname aan lastercampagnes
 • Gewelddadige of pornografische inhoud
 • Gegevens of acties die in strijd zijn met de wet
 • Marketing en/of reclame voor aanbiedingen van koop of verkoop van producten of services
 • Om meerdere profielen aan te maken
 • Het is niet toegestaan om meer dan één keer online te zijn in hetzelfde spel. Men mag graag meerdere verschillende spellen tegelijkertijd spelen.
 • Om in andere talen dan Nederlands te chatten
 • Al het gedrag op en in verband met Playtopia.nl, dat door Playtopia.nl als strafbaar wordt beoordeelt, wordt aan de politie gerapporteerd.
 • Playtopia.nl bewaakt de website voortdurend in verband met fouten, virus aanvallen, misbruik enz. en probeert fouten zo snel mogelijk te corrigeren zodra deze worden geconstateerd. Playtopia.nl kan tussentijds niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade, die u of uw computer kunnen lijden als gevolg van het gebruik van Playtopia.nl's services en faciliteiten. In verband met tijdelijke fouten of in het geval dat de site/server offline/niet beschikbaar zijn, worden verloren VIP-tijd of prijzen niet vergoed.
 • In het geval van verwijdering/opschorting van een gebruiker´s profiel gaat eventueel overblijvend VIP lidmaatschap verloren.

Gegevensverantwoordelijk:

Cego is verantwoordelijk voor die gegevens, dus voor de informatie over u, welke zich op Playtopia.nl bevinden. U kunt ons via onderstaand adres schriftelijk contact opnemen. U kunt ons natuurlijk ook via de Homepage bereiken.

Cego A/S

Lauritzens Plads 1

9000 Aalborg

Denmark

CVR: 29206651

Wijzigingen:

Playtopia.nl behoudt het recht de huidige voorwaarden te wijzigen met een aankondiging van 2 weken na bekendmaking op www.playtopia.nl

Copyright voor de spellen of gedeeltes hiervan, die door de gebruikers zijn ontwikkeld:

Als deel van Playtopia.nl's concept, kunnen gebruikers in enkele spellen zelf deelnemen in de ontwikkeling hiervan. Dit kan b.v. nieuwe spellen, speelvelden, figuren, levels enz. includeren. De gehele en onbeperkte copyright op het materiaal dat door de gebruiker in verband met, of gerelateerd tot playtopia.nl en door de gebruiker wordt geupload/ingevoerd of op een andere manier op Playtopia.nl beschikbaar wordt gemaakt, worden als eigendom van Playtopia.nl beschouwd. De gebruiker ontvangt geen aanmerking in verband met de overdracht, tenzij in speciale gevallen, waar Playtopia.nl de gebruiker beloningen i de vorm van tokens ontvangt. Playtopia.nl heeft het recht om het door de gebruikers ontwikkelde materiaal voor elk mogelijk doel te gebruiken, hieronder de mogelijkheid om het in andere media, samenhang, als zelfstandig spel of figuur te gebruiken of de rechten naar een derde over te dragen, zonder dat de gebruiker die het over heeft gedragen hier protest tegen kan doen of een vergoeding op kan eisen. Verder is het onder de totale overdracht geldig, dat de gebruiker hierna geen recht heeft op verdere ontwikkeling, proces van, overdracht, hergebruik of op andere manieren mogelijk te disponeren over spellen, speelvelden, figuren, levels enz. dat volgens het bovengenoemde aan Playtopia.nl over kunnen zijn gedragen.